Tababarka UNSOS oo kobcinaya awood aqooneed ee Ganacsatada Soomaaliya